Doop-me-niet Register

Wilt u niet meer ongevraagd postuum gedoopt worden? Dan kunt u zich gratis aanmelden bij het Doop-me-niet Register. Op 1 juni 2012 wordt het Doop-me-niet Register opengesteld voor Nederlandse consumenten. Dit register moet een einde maken aan de ergernis die sommige consumenten hebben over postume doop.

Postuum dopen
Het plaatsvervangend dopen van overledenen, postuum dopen, is een rite die veelvuldig wordt toegepast door hooggeplaatste officials van de Mormoonse Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Mormonen geloven dat iemand alleen het koninkrijk van de hemel binnen mag treden door zich te laten dopen. Als dat niet tijdens het leven is gebeurd, kan een familielid inspringen en zich plaatsvervangend laten dopen. De Mormoonse  geschriften schrijven voor dat de dode in kwestie daardoor in het hiernamaals zelf kan kiezen of hij zijn doop aanvaardt of niet.

Controverse
Hoewel de Mormonen hun activiteiten bestempelen als een gebaar van liefde, gaan zowel vanuit de wereld van de doden als van de levenden steeds meer stemmen op om paal en perk te stellen aan postuum dopen. Een seance van Maurice de Hond onder 500 overledenen wees uit dat liefst 82% in het hiernamaals is gevraagd of zij hun zojuist uitgevoerde postume doop wensten te aanvaarden. Het merendeel hiervan (96%) zag hier geen heil in . De stelling ‘Ik ben toch al dood en er is hier überhaupt helemaal niets, dus laat me nou gewoon eens met rust’ kon rekenen op bijval van 98% van de overleden respondenten.

Doopcodicil
Wanneer u zich aanmeldt bij het Doop-me-niet Register, krijgt u binnen 10 werkdagen automatisch schriftelijk bericht, met daarin een codicil waarop staat aangegeven dat u na uw dood niet gedoopt wenst te worden. Dit rechtsgeldige, handzame codicil kunt u altijd bij u dragen, bijvoorbeeld in uw portemonnee. Mormonen mogen niemand meer dopen die staat ingeschreven in het Doop-me-niet Register.

Ontdoop-een-familielid-actie
Aanmelden bij het Doop-me-niet Register brengt ook tal van andere voordelen met zich mee. Zo krijgt u bijvoorbeeld 20% korting bij het ontdopen van een overleden familielid (kortingsprijs €39,95).

Your email address will not be published. Required fields are marked *